ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Picture 1.png

catalogue raisonné

1953-2022

tsochlis.jpg
tsoclis keimeno copy.png

"Η έκδοση αναλύει και εξηγεί το έργο ενός από τους σημαντικότερους διεθνώς εκπροσώπους της σύγχρονης τέχνης"

_SIM2683.jpg

Limited edition  Limited edition  Limited edition

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

AVRA
An amazing Greek horse

The discovery and scientific study of an ancient horse’s skeleton by a team of scientific archaeologists.

cover ALOGO.jpg

SPECIAL EDITIONS   |   SPECIAL EDITIONS   |   SPECIAL EDITIONS   |   SPECIAL EDITIONS

PhotoRoom_20211109_093224.PNG

The Parthenon

and its impact
in modern times

A collection of essays by expert scholars, whose shared subject is the Parthenon, though approached from different angles (architecture, archaeology, history of art)