Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.